Atelier tho.A + Glandcore Office + KumKent house

Nhóm thiết kế: Phạm Nhân Thọ, Phạm Phương Thoa, Huỳnh Thư Hoàn, Nguyễn Vinh Huy

Khách hàng: Ms. Phương & Mr. Hiếu

Xây dựng: Nguyễn Việt Hải +

boardboardboard