Bệnh viện quân y 108

Mặt đứng một khu khám chữa bệnh bên trong viện quân y 108 tại Hà Nội.