Chung cư Singapore

Khối chung cư nằm ở khu Bedox, Singapore.