Cung điện hoàng gia Campuchia

Một góc trong cung điện Hoàng gia Campuchia. Kiến trúc đặc trưng kiểu Chăm Pa truyền thống.