House H

Mô hình công trình House H do kiến trúc sư Sou Fujimoto thiết kế được sinh viên Việt Nam thực hiện và trưng bày tại triển lãm kiến trúc Sou Fujimoto ở Việt Nam do Handhome tổ chức.