Khách sạn VMQ

Trước đây công trình có tên cũ là khách sạn Bàn Cờ nằm trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Về sau được sang nhượng cho chủ mới và lấy tên là VMQ, công trình đã tồn tại hơn 20 năm.