Khu tập thể nhà B1, Giảng Võ, Hà Nội

Một trong nhiều khu tập thể cũ còn lại ở Hà Nội. Khu nhà B1, đối diện Hồ Giảng Võ, có cảnh quan đẹp.