Mái tôn

Rất nhiều chuồng cọp và mái tôn ở trọng một con ngõ nhỏ ở khu phố cổ Hà Nội