Nhà tập thể

2 công trình nhà tập thể, một mới một cũ. Mới người ta hay gọi là chung cư. Bức ảnh này là hình ảnh một công trình nhà tập thể ở khu Giảng Võ và toà nhà chung cư Lancaster ở đường Núi Trúc, Hà Nội