Nhà thời Pháp

Đây là một công trình nhà từ thời Pháp trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Thiết kế kiến trúc đạng đối xứng, cos 2 tầng và 1 mái. Bao quanh khu nhà chính bên trong là dãy hành lang.