Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 2 (Hà Nội)

Công trình này nằm ở đường Giảng Võ, được thiết kế và xây dựng theo chuỗi nhận diện kiến trúc ngành An ninh ở Thủ đô Hà Nội, Việt Nam.