Spiral House

Mô hình công trình Spiral House do kiến trúc sư Sou Fujimoto thiết kế được sinh viên Việt Nam thực hiện và trưng bày tại triển lãm kiến trúc Sou Fujimoto ở Việt Nam do Handhome tổ chức.