Thư viện hình ảnh về Kiến trúc

#model

Mô hình kiến trúc là một trong những dạng thu nhỏ so với kích thước của công trình thực tế. Thông qua mô hình kiến trúc có thể thấy rõ quan điểm thiết kế, không gian, tỉ lệ, hình khối, cách sử dụng vật liệu…trong mỗi công trình. Nhìn ngắm các mô hình cho chúng ta thêm kiến thức và học hỏi được nhiều điều thông qua những mô hình như vậy.


Top