Thư viện hình ảnh về Kiến trúc

Handhome

Handhome - Mạng kết nối Kiến trúc sư tại Việt Nam. Mục tiêu nhằm kết nối những người làm nghề, nâng cao vai trò của người làm nghề kiến trúc và tạo một kênh truyền thông kiểu mới, khác biệt trong ngành kiến trúc tại Việt Nam.


Ghế

4 ghim

Quốc tế

2 ghim

Nhà hàng, cafe

1 ghim

Nhà ở

7 ghim

Mô hình

32 ghim

Kiến trúc sư

2 ghim

Top